Tarihçe

Tarihçe

Polimer Mühendisliği Bölümü, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi bünyesinde 14/08/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile açılmıştır. Bölümüzde 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 4 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.