Polimer Mühendisliği Nedir?

Polimer Mühendisliği, polimerik malzemelerin araştırılması, geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, işlenmesi, uygulanması ile ilgili bir mühendislik disiplinidir.

Son yıllarda polimer endüstrisi üzerine olan çalışmaların yoğunlaşması sonucu, polimer mühendisliği dünyada oldukça tercih edilen bir mühendislik dalı olmuştur. Plastik ve kauçuk  sektörünün önde gelenlerinden olan ülkemizde de Polimer Mühendisliğinin bilim dalı olarak yaygınlaşmasının önemi artmıştır. Lisans düzeyinde verilen eğitim sonucu yetiştirilecek olan nitelikli Polimer mühendisleri ile otomotiv, inşaat, makine, iletişim, tekstil, savunma, uzay ve havacılık sanayi, tıp ve eczacılık alanlarındaki ülkemiz ihtiyacı büyük ölçüde karşılanabilecektir.